Καταβολή συντάξεων Απριλίου 2022

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
Γ.ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 4
10678  ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ-ΦΑΞ: 210 3303565
e-mail: pasysysy@gmail.com

Αθήνα  22 Μαρτίου 2022

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

ΘΕΜΑ :ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 .

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι,

Στις 28 Μαρτίου 2022, ημέρα Δευτέρα, θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές

συντάξεις του μηνός   Απριλίου 2022.

                                   Μ ε    τ ι μ ή

 Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Η  ΓΕΝΙΚΗ    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

Νίκη-Ελευθερία Γόντικα-Χονδρού             Ευαγγελία Αγγάνη-Στυλιανέση