Ανακοίνωση Συλλόγου 22.3.2022 – Διαδικτυακή ενημέρωση Προέδρου – Ηλ.ταυτότητα ακινήτου My property – Ασφαλιστική ενημερότητα

ΘΕΜΑ: Διαδικτυακή ενημέρωση Προέδρου, στις 24.3.2022 για την ηλεκτρονική  ταυτότητα ακινήτου-Βεβαιώσεις ΤΑΠ-My property (Υποβολή δηλώσεων)-Ασφαλιστική ενημερότητα

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, την Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022 και ώρα 15:00 θα λάβει χώρα, μέσω τηλεδιάσκεψης, ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Συλλόγου, κ. Γεώργιο Ρούσκα, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου, τις βεβαιώσεις ΤΑΠ,  τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου και την ασφαλιστική ενημερότητα.

Για την παρακολούθηση της τηλεδιάσκεψης ισχύουν τα γνωστά από προηγούμενες ανακοινώσεις για σύνδεση στον ιστότοπο του Συλλόγου με τους προσωπικούς κωδικούς σας.

Με τιμή

       Ο Πρόεδρος                                                            Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης