Πρόσκληση σε έκτακτη Γ.Σ.-Δευτέρα 4.4.2022 ώρα 15:00 & Δευτέρα 11.4.2022

Αγαπητοί Συνάδελφοι,           

Με ομόφωνη απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. καλεί τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 παρ.2 του Ν.2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων» και του άρθρου 1 του Π.Δ. 190/15.5.1991 να προσέλθουν σε έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου, η οποία θα γίνει στην Αθήνα, στις 4 Απριλίου 2022, ημέρα  Δευτέρα και ώρα  15.30, στο ξενοδοχείο «TITANIA»  (Πανεπιστημίου 52, Αθήνα).

            Όσοι εκ των συναδέλφων κατοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων από την έδρα του Συλλόγου, είναι δυνατόν με επιστολή τους προς τη Συνέλευση ν’ αντιπροσωπευθούν από συνάδελφό τους. Κάθε συμβολαιογράφος μπορεί να αντιπροσωπεύσει ένα μόνο συνάδελφό του (άρθρο 1 παρ.3 του Π.Δ.190/1991).

            Αν δεν υπάρξει η υπό του νόμου οριζόμενη απαρτία (τουλάχιστον το 1/6 των εγγεγραμμένων μελών του Συλλόγου), η Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς νέα πρόσκληση την επόμενη Δευτέρα 11 Απριλίου 2022  στον αυτό τόπο και ώρα με τα αυτά θέματα, οπότε συνεδριάζει και αποφασίζει ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων (άρθρο 105 παρ.2 του Ν.2830/2000).

Θ Ε Μ Α Τ Α

1.  Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης.

2.  Κώδικας Συμβολαιογράφων (Καθήκοντα – Αποζημιώσεις).

3.  Θέματα φορολογίας κεφαλαίου – εισοδήματος.

4.  Βεβαιώσεις Τ.Α.Π.

5.  Θέματα κτηματολογίου – ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων.

6.  Δασικοί χάρτες.

7. Τροποποιήσεις στη νομοθεσία  περί αυθαιρέτων.

8. Επικοινωνιακή προβολή του Συλλόγου και του κλάδου.

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2022

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας               

Συνημμένα αρχεία: