Ανακοίνωση Συντονιστικής 30.3.2022-Χορήγηση ψηφιακών υπογραφών

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για τις ψηφιακές υπογραφές»

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Μετά την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, με την ιδιότητα αυτής ως Αρχής Εγγραφής (κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρ. 57 § 1 σε συνδ. με τα άρθρα 52 και 57 του ν. 4727/2020), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 6Ε.1/07.07.2021 Απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής της ΚΕΕΕ και της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης των διαδικασιών στη χώρα και συγκεκριμένα για τη χορήγηση σε όλους τους εν ενεργεία συμβολαιογράφους της χώρας εγκεκριμένων πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής και σε συνέχεια της με αριθμό πρωτ. 105/28-03-2022 ανακοίνωσης, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα :

Η Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. φρόντισε και έχει ήδη έτοιμη την ψηφιακή εφαρμογή ταυτοποίησης του κάθε μέλους, ώστε ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες να μπορέσει να αποκτήσει το νέο εγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής τριετούς (3ετούς) διάρκειας, άνευ οικονομικής επιβάρυνσης.

Συνημμένες στην παρούσα ανακοίνωση οι σχετικές οδηγίες.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας