Ανακοίνωση Συλλόγου 5-4-2022 – Αποχή συμβολαιογράφων

ΘΕΜΑ: Αποχή συμβολαιογράφων

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της χθεσινής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και της κατά πλειοψηφία ληφθείσας απόφασης, σας ενημερώνουμε, ότι από σήμερα 05.04.2022, απέχουμε από παντός είδους μεταβιβαστική πράξη ακινήτων (στην οποία απαιτείται η προσάρτηση βεβαιώσεων μη οφειλής Τ.Α.Π.) και από τη σύνταξη και υποβολή ηλεκτρονικών δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός, δηλ. μέχρι και την 04.05.2022. Κατά το διάστημα της αποχής, σε έκτακτες περιστάσεις δύναται να χορηγηθεί άδεια για την κατάρτιση μεταβιβαστικής πράξης ακινήτου μόνον κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. του Συλλόγου.

Περαιτέρω, ορίστηκε ως ημερομηνία σύγκλησης νέας Γενικής Συνέλευσης για επανεξέταση των θεμάτων και λήψη αποφάσεων η 09.05.2022.

Συνημμένα, σας αποστέλλεται το Πρακτικό της Απόφασης της Γενικής Συνέλευσης υπογεγραμμένο από την Πρόεδρό της κ. Σοφία Φουρουντζόγλου.

Με τιμή

  O Πρόεδρος                                                             Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                        Θεόδωρος Χαλκίδης