Εγκύκλιος Συντονιστικής 41/2014 – Οδηγίες για υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε την ΠΟΛ.1078/17.3.2014 (Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γενική Διεύθυνση Φορολογίας-Διεύθυνση Βιβλίων & Στοιχείων (15η)-Τμήμα Β’) και σας επισημαίνουμε ιδιαίτερα τις διατάξεις της παρ. 3.3 και ειδικότερα αυτές που αφορούν τον τρόπο εμφάνισης των αμοιβών των συμβολαιογράφων.

Θα ακολουθήσει διευκρινιστική εγκύκλιος από τα μέλη της επιτροπής του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. Υπουργείου Οικονομικών.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης