Ανακοίνωση Συλλόγου 8.4.2022 – Μη λειτουργία Ταμείου Συλλόγου & μεγαροσήμων τη Δευτέρα 11.4.2022

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι τη  Δευτέρα 11 Απριλίου 2022  το Ταμείο του Συλλόγου και των μεγαροσήμων, δεν θα λειτουργήσει, λόγω εσωτερικών εργασιών.

Με τιμή

             O Πρόεδρος                                                                               Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                                           Θεόδωρος Χαλκίδης