Ανακοίνωση ευχές

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
Γ.ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 4
10678  ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ-ΦΑΞ: 210 3303565
e-mail: pasysysy@gmail.com

Αθήνα 15 Απριλίου 2022

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΥΧΕΣ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

1.Σας γνωρίζουμε ότι ,εν  συνεχεία της από  11 Οκτωβρίου 2021 ανακοινώσεώς μας σχετικά με την εξέλιξη της προσφυγής 4 συναδέλφων μας , η οποία είχε ασκηθεί το 2017, σας ενημερώνουμε ότι στις 06/04/2022 εξεδόθει η με αριθμό 4552/2022 απόφαση του 13ου Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία αναστέλλει την πρόοδο της  άνω δίκης έως τη δημοσίευση οριστικής απόφασης του Συμβουλίου Επικρατείας  επί του          προδικαστικού ερωτήματος που υποβλήθηκε με την 8898/2021 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Ακολούθως θα ορισθεί νέα δικάσιμος.

2 .Το Διοικητικό Συμβούλιο σας εύχεται καλή Ανάσταση και Χαρούμενο Πάσχα.

Μ ε    τ ι μ ή            

       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Η ΓΕΝΙΚΗ    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

Νίκη-Ελευθερία Γόντικα-Χονδρού                          Ευαγγελία Αγγάνη-Στυλιανέση