ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ