Εγκύκλιος Συντονιστικής 21/2022 – Αναστολή πλειστηριασμών σε βάρος πυρόπληκτων Αττικής

ΘΕΜΑ: Άρθρο 84 Ν. 4916/2022 (ΦΕΚ Α’ 65) – Αναστολή πλειστηριασμών πυρόπληκτων στις πληγείσες περιοχές της περιφέρειας Αττικής για τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Με το άρθρο 84 του ν. 4916/2022 (ΦΕΚ 65 Α/28-03-2022) με τίτλο «Αναστολή πλειστηριασμών πυρόπληκτων» ορίζεται ότι:

«Αναστέλλεται σε βάρος φυσικών ή νομικών προσώπων που περιέρχονται ή περιήλθαν, προσωρινά ή μόνιμα, σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών και ακινήτων, ιδίως η διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών (εξώσεων) και προσωπικών κρατήσεων, καθώς και οι προθεσμίες άσκησης ανακοπών και αιτήσεων που αφορούν τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος. ».

Στο ακροτελεύτιο άρθρο του ιδίου ως άνω νόμου, ορίζεται ότι η ισχύς του νόμου και του προαναφερομένου άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (βλ. σχετ. άρθρο 92 του ν. 4916/2022), όπου ημερομηνία δημοσίευσης η 28η-03-2022.

Επισυνάπτεται το σχετικό ΦΕΚ.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας