Πρόταση Προέδρου για τη Γενική Συνέλευση

 • Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης αρχές Ιουνίου, με θέμα την αποχή μας ή μη, εναρμονιζόμενοι με τις αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων Συμβολαιογραφικών Συλλόγων, που ήδη έχουν ή θα έχουν ληφθεί.
 • Ενημέρωση και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΣΕΑΠΑΔ σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή των εγγραπτέων πράξεων, όπως έχει γίνει ήδη με τα Δ.Σ. άλλων Συλλόγων (προγραμματισμένη για την Πέμπτη 12/05/2022).
 • Ενημέρωση όλων των μελών των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων με παρουσιάσεις της ηλεκτρονικής εφαρμογής ανά Σύλλογο ή Συλλόγους εντός του μηνός Μαΐου, για να γνωρίζουμε όλοι τι θα αντιμετωπίσουμε.
 • Εμπλουτισμός των προβλημάτων που δημιουργούνται με τον νέο τρόπο υποβολής, καταγραφή αυτών πέρα από αυτά που έχουν καταγραφεί και επισημανθεί έως σήμερα.
 • Σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων την ίδια ημερομηνία σε όλη τη χώρα μετά από συγκεκριμένη εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της χώρας για την λήψη αποφάσεων περί αποχής ή μη, για συγκεκριμένους λόγους, αιτίες και με συγκεκριμένη επιχειρηματολογία.
 • Ενημέρωση εμπλεκομένων φορέων (Δικηγόρων, Δικαστικών Επιμελητών) για τις θέσεις μας, τους προβληματισμούς μας και την απόφασή μας για αποχή ή μη.
 • Διοργάνωση συνέντευξης τύπου της Συντονιστικής Επιτροπής για το συγκεκριμένο ζήτημα, όποια απόφαση και αν έχουμε πάρει
 • Δημοσιεύματα στον τύπο, γιατί απέχουμε ή γιατί σκεφτόμαστε στο άμεσο μέλλον να προχωρήσουμε σε αποχή, συνολικά όλοι οι Συμβολαιογράφοι της χώρας, διατυπώνοντας με κάθε σαφήνεια ότι είμαστε υπέρ της ηλεκτρονικής διαχείρισης αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να λυθούν συγκεκριμένα ζητήματα, για τα οποία ήδη έχουμε υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις
 • Θα πρέπει πριν από την έναρξη οποιασδήποτε ηλεκτρονικής διαδικασίας υποβολής να υλοποιηθούν κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα :
 • Να θεσπισθεί και να οριοθετηθεί – εξειδικευθεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα (3-4 εργασίμων ημερών) από την υπογραφή της πράξης μας, εντός του οποίου, ακόμα και αν καταχωρηθεί άλλη πράξη πριν τη δική μας δεν θε ευθυνόμαστε για τον χρόνο υποβολής της πράξης μας.
 • Να δημιουργηθεί το κατάλληλο «εργαλείο», σε μορφή «πράξης διόρθωσης», μονομερή από τον συμβολαιογράφο, όπου θα μπορεί να διορθώνει τυχόν αβλεψίες, ελλείψεις, παραλείψεις, παραπομπές κλπ., υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι το συμβόλαιο είναι έγκυρο και ότι δεν αλλοιώνεται το περιεχόμενο της σύμβασης πώλησης.
 • Σταδιακή εφαρμογή της υποχρεωτικής υποβολής, ξεκινώντας από τις πράξεις χαριστικής αιτίας (γονικές παροχές, δωρεές) και ένταξη των υπολοίπων μετά από την παρέλευση ικανού χρονικού διαστήματος, στο οποίο σταδιακά ή πολιτεία και το Κτηματολόγιο, οφείλει να έχει δώσει συγκεκριμένες λύσεις.
 • Ενιαία αντιμετώπιση των συμβολαιογραφικών πράξεων από τα κτηματολογικά γραφεία τα ενταγμένα στον φορέα και άμεσα δημιουργία ανά Σύλλογο ηλεκτρονικής εφαρμογής, στην οποία ο κάθε συμβολαιογράφος, ο οποίος αντιμετωπίζει συγκεκριμένα προβλήματα με τα κτηματολογικά γραφεία, επώνυμα, θα καταχωρεί την καταγγελία του, για την οποία η νομική υπηρεσία του Κτηματολογίου, θα απαντά άμεσα.
 • Άμεση σύγκληση (έχει γίνει ήδη αποδεκτό) ομάδας εργασίας μεταξύ του Συλλόγου, του Κτηματολογίου και με συμμετοχή εκπροσώπου του αρμόδιου Υπουργείου προκειμένου να αντιμετωπίζονται κεντρικά τα προβλήματα του Κτηματολογίου, οι ιδιορρυθμίες και εμμονές συγκεκριμένων προϊσταμένων κτηματολογικών γραφείων σε όλη τη χώρα.
 • Καμία συζήτηση για υποβολή των συμβολαιογραφικών πράξεων σε κάποιους «ειδικούς», διαδικασία που ορισμένοι προϊστάμενοι κτηματολογικών γραφείων το έχουν κάνει συνήθεια. Η πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της και να εφαρμοστεί συνολικά η παρ.1 του άρθρου 16 Ν.2664/1998, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 Ν.4903/2022 (Α΄46) στον έλεγχο νομιμότητας.

                                          Αθήνα, 9 Μαΐου 2022

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας