ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ