Εγκύκλιος Συντονιστικής 34/2014 – Διαβίβαση εγγράφων ΚΕΜΕΕΠ – ΔΟΥ Κοζάνης – ΔΟΥ Σπάρτης

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα

α) τα με αριθμούς πρωτοκόλλου 6303/05-03-2014 και 6418/06-03-2014 έγγραφα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ. ΕΠ) (Υπουργείο Οικονομικών), για αναζήτηση στοιχείων των εταιρειών που αναφέρονται σ’ αυτά και έχουν συμβληθεί σε συμβολαιογραφικές πράξεις.

β) το με αριθμό πρωτοκόλλου 7632/28-02-2014 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης-Σερβίων-Νεάπολης Βοΐου-Σιάτιστας (Υπουργείο Οικονομικών), για αναζήτηση στοιχείων των προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτό και έχουν συμβληθεί σε συμβολαιογραφικές πράξεις και

γ) τo με αριθμό πρωτοκόλλου 6024/25-02-2014 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Σπάρτης (Υπουργείο Οικονομικών), για αναζήτηση στοιχείων των προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτό και έχουν συμβληθεί σε συμβολαιογραφικές πράξεις.

Παρακαλείται όποιος συνάδελφος έχει προβεί σε υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων (με οποιοδήποτε περιεχόμενο) στις οποίες συμβάλλονται τα αναφερόμενα στα έγγραφα αυτά πρόσωπα (νομικά ή φυσικά), για το χρονικό διάστημα από 1-1-2009 έως και σήμερα, να αποστείλει άμεσα στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου (Γ.Γενναδίου 4, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα), αντίγραφα των συμβολαιογραφικών αυτών πράξεων, προκειμένου να διαβιβασθούν αρμοδίως.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης