Ανακοίνωση Συντονιστικής 17-5-2022 – Χορήγηση αντιγράφων πρακτικών δημοσίευσης διαθηκών και πράξεων κήρυξης διαθήκης κυρίας

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1763/17-5-2022 έγγραφο του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Γραμματεία Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης), σύμφωνα με το οποίο  η χορήγηση αντιγράφων πρακτικών δημοσίευσης διαθηκών και πράξεων κήρυξης διαθήκη ως κύριας θα γίνεται πλέον μέσω του gov.gr, και συγκεκριμένα στο gov.gr à Δικαιοσύνη à Δικαστήρια à Ηλεκτρονικές δικαστικές αποφάσεις.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας