Ανακοίνωση Συντονιστικής – Προτάσεις για φόρο υπεραξίας

Συνάδελφοι,

Η διαδικασία τροποποίησης του συστήματος φόρου υπεραξίας και φορολογικής διαδικασίας βρίσκεται στον τελικό κύκλο συζητήσεων και διαβουλεύσεων τόσο στους κόλπους του Υπουργείου Οικονομικών όσο και με τη Τριμερή των δανειστών.

Στη συνέχεια των  συζητήσεων που είχε η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος με σύμβουλο του κ. Πρωθυπουργού, την πολιτική ηγεσία και τους διοικητικούς παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών και μετά  την παρουσίαση της προτεινόμενης ρύθμισης για το φόρο υπεραξίας,  απέστειλε στους Υπουργό και Υφυπουργό Οικονομικών αντίστοιχα,  τη συνημμένη στην παρούσα επιστολή με την  οποία, ενόψει των σημαντικών προβλημάτων που δημιουργούνται από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις και την ασφυκτική  κατάσταση στο  χώρο αγοράς ακινήτων υπεβλήθη μεταξύ άλλων και το αίτημα: «Να ανασταλεί η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 41 του Ν. 4172/2013, για ικανό χρονικό διάστημα, εντός του οποίου να μπορέσουν οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Σας, με την δική μας συνεισφορά, να προτείνουν για νομοθέτηση διατάξεις, σχετικά με τον φόρο υπεραξίας από μεταβίβαση ακινήτων, δίκαιες, βιώσιμες, εφαρμόσιμες και λειτουργικές…».

Οριστικές  αποφάσεις  αναμένεται να  ληφθούν τις αμέσως επόμενες ημέρες και η τελική νομοθέτηση αναμένεται μετά  την επόμενη Τρίτη.

Επισημαίνουμε  ότι  μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση για τα  υπόλοιπα θέματα του νέου φορολογικού καθεστώτος (ΕΝ.Φ.Ι.Α, Φορολογικές ενημερότητες, αλλαγές στη φορολογία κληρονομιών – δωρεών  και γονικών παροχών όσον αφορά τις χρηματικές παροχές-πόθεν έσχες για αγορά α’ κατοικίας – Κώδικας απεικόνισης συναλλαγών), αφού  έχει δοθεί απόλυτη προτεραιότητα από το Υπουργείο στη φορολογία υπεραξίας, παρόλο που συνεχίζει να εκφράζεται  η  πολιτική βούληση για  την  θετική επίλυση αρκετών από τα  θέματα, που έχουν τεθεί.

Εύλογα  η  συνεχιζόμενη δυστοκία επιβάλλει τη συνέχιση της αποχής  των Συμβολαιογράφων από την σύνταξη και  υπογραφή συμβολαίων αγοραπωλησίας, που υπάγονται στη φορολογία υπεραξίας μέχρι τη λήψη οριστικών αποφάσεων από την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών.

Ελπίζοντας στην  ευόδωση των  προτάσεων μας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης