Ανακοίνωση 24-5-2022 – Συνάντηση με Υφυπουργό κ. Λιβάνιο

ΘΕΜΑ: «Συνάντηση εκπροσώπων των συμβολαιογράφων με τον Υφυπουργό για τις Τηλεπικοινωνίες και το Κτηματολόγιο κ. Θεόδωρο Λιβάνιο»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, συνάντηση αντιπροσωπίας της ΣΕΣΣΕ και εκπροσώπων μελών του ΔΣ του ΣΣΕΑΠΑΔ με τον Υφυπουργό για τις Τηλεπικοινωνίες και το Κτηματολόγιο κ. Θεόδωρο Λιβάνιο.

Στην συνάντηση που διεξήχθη σε καλό και θετικό κλίμα, ενημερώθηκε επίσημα ο κ. Υπουργός για τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μελών του ΣΣΕΑΠΑΔ. Επίσης, τέθηκαν υπόψη του κ. Υπουργού τα ζητήματα που ανακύπτουν από την υποχρεωτική ηλεκτρονική καταχώρηση των εγγραπτέων πράξεων των συμβολαιογράφων και του γνωστοποιήθηκαν εκ νέου τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συμβολαιογράφοι στις συναλλαγές τους με τα Κτηματολογικά Γραφεία.

Ύστερα από σχετική πρόταση της ΣΕΣΣΕ, την οποία αποδέχθηκε ο κ. Υφυπουργός, αποφασίστηκε η δημιουργία Ομάδας Εργασίας αποτελούμενη από στελέχη της ΝΥ του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, εκπροσώπους της ΣΕΣΣΕ και τη Νομική Διεύθυνση του Φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, για την οριοθέτηση του ελέγχου νομιμότητας του άρθρου 16 Ν.2664/1998, την τήρηση της πενθήμερης προθεσμίας απόκρισης των Κτηματολογικών Γραφείων, την διεκπεραίωση των προδήλων σφαλμάτων καθώς και την πρόβλεψη ειδικής εντολής από τον έχοντα έννομο συμφέρον για την καταχώρηση της πράξης προς τον συμβολαιογράφο προκειμένου ο τελευταίος να καταχωρήσει ηλεκτρονικά την πράξη στο Κτηματολόγιο.

Ο κ. Υφυπουργός ανακοίνωσε την παράταση της ημερομηνίας έναρξης της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής των εγγραπτέων πράξεων των συμβολαιογράφων για την 1η Νοεμβρίου 2022.

Είναι σημαντικό, ο χρόνος μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2022 να αξιοποιηθεί προς όφελος των δίκαιων αιτημάτων των συμβολαιογράφων και για αυτό πρόκειται όλοι μας να διαπραγματευτούμε. Για το σκοπό αυτό είναι αναγκαίο να παραμένουν οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Πολιτική Ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου ανοικτοί.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας