Αναστολή αποχής της 30ης Μαΐου 2022

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Ενημερωθήκαμε ότι σήμερα το ΔΣ του Φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ αποφάσισε την παράταση της ημερομηνίας έναρξης της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής των εγγραπτέων πράξεων των συμβολαιογράφων για την 31η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα. Αύριο θα εκδοθεί δελτίο τύπου του Φορέα. Θαακολουθήσει η δημοσίευση της απόφασης στο ΦΕΚ, για την οποία και θα αποσταλεί νεότερη ενημέρωση.

Σύμφωνα με την από 09.05.2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου μας, 

«1) Τα μέλη του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. θα απέχουν από τις 30.5.2022 έως 20.6.2022, ημερομηνία για την οποία προσδιορίζεται με την απόφαση αυτή η πραγματοποίηση νέας Γενικής Συνέλευσης υποχρεωτικά και ανεξάρτητα από την έναρξη ή μη αποχής στις 30.5.2022. […]. 

Σε περίπτωση μεταφοράς της ημερομηνίας της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής καταχώρισης συμβολαίων σε τυχόν μεταγενέστερο χρόνο, η αποχή θα αρχίζει από την νέα αυτή ημερομηνία έναρξης και θα έχει διάρκεια είκοσι ημερών ακολουθούμενη από Νέα Γενική Συνέλευση την τελευταία ημέρα της αποχής. Για την έναρξη της αποχής στην ανωτέρω ημερομηνία 30-5-2022, ή τυχόν μεταφοράς της, θα αποσταλεί από τον Σύλλογο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ με το σχετικό περιεχόμενο υπενθύμισης της απόφασης και των εξ αυτής απορρεουσών υποχρεώσεων των μελών».

Λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω απόφαση της από 09.05.2022 Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου μας, σας ανακοινώνουμε την αναστολή της αποχής που είχε αρχικώς οριστεί για τις 30.05.2022 και σας υπενθυμίζουμε ότι στις 20.06.2022 θα πραγματοποιηθεί νέα Γενική Συνέλευση, για την διεξαγωγή της οποίας θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση.

Με τιμή

Ο ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος ΡούσκαςΘεόδωρος Χαλκίδης