Ανακοίνωση Συντονιστικής 27-5-2022 – Αναστολή υποχρεωτικής ηλεκτρονικής καταχώρησης πράξεων στο Κτηματολόγιο

ΘΕΜΑ: «Αναστολή της υποχρέωσης για την ηλεκτρονική υποβολή πράξεων από δικηγόρους και συμβολαιογράφους μέχρι και την 30η Οκτωβρίου 2022»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Από τον Φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ εκδόθηκε το κάτωθι Δελτίο Τύπου:
«Αναστολή της υποχρέωσης για την ηλεκτρονική υποβολή πράξεων από δικηγόρους και συμβολαιογράφους μέχρι και την 30η Οκτωβρίου 2022
Μετά από αίτημα των συμβολαιογραφικών και δικηγορικών συλλόγων για αναστολή της υποχρεωτικότητας της ηλεκτρονικής υποβολής εγγραπτέων πράξεων και καθώς, μέχρι σήμερα, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης και χορήγησης των ψηφιακών υπογραφών για όλους τους επαγγελματίες, έτσι ώστε να μπορούν να εκτελέσουν τις εργασίες τους, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κτηματολογίου, αποφάσισε χθες, Πέμπτη 26 Μαΐου 2022, την αναστολή της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής των εγγραπτέων πράξεων από Δικηγόρους και Συμβολαιογράφους, μέχρι και την 30η Οκτωβρίου 2022.
Ο σκοπός της αναστολής είναι το διάστημα των επόμενων πέντε μηνών να βελτιωθεί η εξοικείωση των δικηγόρων και των συμβολαιογράφων με τη νέα διαδικασία και να ανταποκρίνονται απρόσκοπτα στις τεχνικές απαιτήσεις, καθώς και στις προθεσμίες για την υποβολή προς καταχώριση στα κτηματολογικά βιβλία των επιμέρους εγγραπτέων πράξεων.
Υπενθυμίζουμε ότι εδώ και ένα έτος παρέχεται εκπαίδευση προς τους επαγγελματίες, ενώ λειτουργεί και ειδικό Help Desk.
Η αναστολή της υποχρέωσης ισχύει μέχρι και την 30η Οκτωβρίου 2022, ενώ μέχρι τότε δικηγόροι και συμβολαιογράφοι μπορούν να υποβάλουν τις πράξεις τους είτε διά ζώσης, με επιτόπια μετάβαση στα Κτηματολογικά Γραφεία, είτε με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι η χρονική προτεραιότητα κάθε συναλλαγής κατοχυρώνεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την καταχώριση της οικείας εγγραπτέας πράξης, ανεξάρτητα από τον τρόπο που αυτή υποβλήθηκε, δηλαδή επιτόπια ή ηλεκτρονικά.
Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής, η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής θα επανέλθει για τους ίδιους επαγγελματίες».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας