Ανακοίνωση Συντονιστικής 7.6.2022 – Ημερίδα εταιρικού δικαίου ELAN-CNUE – 17.6.2022 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Επιστημονική Ημερίδα στις 17.6.2022 στην Αθήνα

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης–εκπαίδευσης για τους συμβολαιογράφους «Η Ευρώπη για τους Συμβολαιογράφους – Οι Συμβολαιογράφοι για την Ευρώπη» (EU L@W for NotariesNotaries for EU L@WTraining 2020-2022), η Ελληνική Συμβολαιογραφία διοργανώνει σε συνεργασία με το Συμβούλιο Συμβολαιογραφιών της Ευρωπαϊκής ’Ένωσης (CNUE), το Εθνικό Συμβούλιο της Ιταλικής Συμβολαιογραφίας και τον Ομοσπονδιακό Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Γερμανίας, επιστημονική ημερίδα, που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα E-Justice της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, την Παρασκευή στις 17 Ιουνίου 2022, στα γραφεία του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου (Γεωργίου Γενναδίου 4), κατά την οποία θα εξετασθούν ζητήματα σχετικά με το Δίκαιο των Εταιρειών (σύσταση, κινητικότητα, διασυνοριακοί μετασχηματισμοί αυτών) υπό το πρίσμα των Οδηγιών της ΕΕ 2017/1132, 2019/1151 & 2019/2121.

Θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία στην αγγλική και ελληνική γλώσσα. Οι συνάδελφοι που επιθυμούν να μετάσχουν, μπορούν είτε να προσέλθουν στο Σύλλογο, κατά την ανωτέρω ημερομηνία είτε να παρακολουθήσουν την ημερίδα on line, μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς κόστος εγγραφής, το δε κόστος μετάβασης / επιστροφής και διαμονής στην Αθήνα θα βαρύνει τον κάθε συμμετέχοντα.

Θα σας αποσταλούν άμεσα, με επόμενη ανακοίνωσή μας, το δελτίο συμμετοχής στην ημερίδα, το αναλυτικό πρόγραμμα αυτής, καθώς και οι προαναφερθείσες Οδηγίες της Ε.Ε.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας