Επείγουσα ανακοίνωση για ΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την από 20-2-2014 απόφαση του Ε.Τ.Α.Α., η προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών ΤΑΝ-ΕΤΑΑ (ΤΑΝ & ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΜ/ΦΩΝ) έτους 2013 και, αντιστοίχως, παράδοσης των ασφαλιστικών βιβλιαρίων παρατείνεται έως τις 31-3-2014.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης