Ανακοίνωση Συντονιστικής 10.6.222 – Συμμετοχή στην ημερίδα εταιρικού δικαίου 17.6.2022

ΘΕΜΑ:  Συμμετοχή στην Ημερίδα «Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Εταιρειών – Κινητικότητα των Εταιρειών υπό το πρίσμα της ψηφιοποίησης και των Οδηγιών ΕΕ 2017/1132, 2019/1151 και 2019/2121» στις 17 Ιουνίου 2022

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 199/7-6-2022 Ανακοίνωσης, με θέμα  «Επιστημονική ημερίδα στις 17-6-2022 στην Αθήνα», σας αποστέλλουμε (α) το σχετικό ενημερωτικό δελτίο (β) το αναλυτικό πρόγραμμα και (γ) τις σχετικές Οδηγίες ΕΕ (2017/1132, 2019/1151 και 2019/2121).

Περαιτέρω, σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στην ημερίδα «Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Εταιρειών – Κινητικότητα των Εταιρειών υπό το πρίσμα της ψηφιοποίησης και των Οδηγιών ΕΕ 2017/1132, 2019/1151 και 2019/2121», ως κατωτέρω:

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας