Εγκύκλιος Συντονιστικής 23/2014 – Κοινοποίηση ΠΟΛ 1052/2014

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε την ΠΟΛ 1052/17-2-2014 του Υπουργείου Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β΄ 389/19-2-2014), με θέμα: «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2014, τρόπος αναγραφής των ακινήτων, δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται και διαδικασία υποβολής της».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης