Ανακοίνωση Συλλόγου 1.7.2022 – Ενημέρωση για τη Γενική Συνέλευση της 28.6.2022

ΘΕΜΑ: «Γενική Συνέλευση 28.6.2022»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

στη Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου της 28ης Ιουνίου 2022, πραγματοποιήθηκε ψηφοφορία, με τη συμμετοχή 200 περίπου ατόμων (δια ζώσης και διαδικτυακά), στην οποία επαναλήφθηκε η απόφαση που είχε ληφθεί κατά τη Γενική Συνέλευση της 9ης Μαΐου 2022, ήτοι, μεταξύ άλλων, «Σε περίπτωση μεταφοράς της ημερομηνίας της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής καταχώρισης συμβολαίων σε τυχόν μεταγενέστερο χρόνο, η αποχή θα αρχίζει από την νέα αυτή ημερομηνία έναρξης και θα έχει διάρκεια είκοσι ημερών ακολουθούμενη από Νέα Γενική Συνέλευση την τελευταία ημέρα της αποχής».

Θα ακολουθήσει άμεσα νεότερη ανακοίνωση του Συλλόγου με το πρακτικό των  αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης της 28ης Ιουνίου 2022.

Με τιμή

   Ο Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                          Θεόδωρος Χαλκίδης