ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
Γ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 4-  Τ.Κ. 106 78   ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ 210 3303565
e-mail: pasysysy@gmail.com

 

 

                                                           Αθήνα    7  Ιουλίου  2022

 

 

                                       Α     N    A    K    O    I    N    Ω     Σ    Η

               Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι τα γραφεία  του Πανελληνίου Συλλόγου Συνταξιούχων Συμβολαιογράφων θα παραμείνουν κλειστά λόγω θερινών διακοπών  από 18 Ιουλίου μέχρι και 2 Σεπτεμβρίου  2022.

Ευχόμαστε σ’ όλους  να περάσετε ένα ευχάριστο και δροσερό καλοκαίρι.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς.

                        Γ Ι Α    Τ Ο    Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο     Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο

           

       Η     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                                              Η   Γ Ε Ν Ι Κ Η    Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ  

Νίκη-Ελευθερία Γόντικα-Χονδρού             Ευαγγελία Αγγάνη-Στυλιανέση