Υποχρέωση προσάρτησης Πιστοποιητικού Πληρότητας Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας στις περιπτώσεις κατάργησης οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών και στην περίπτωση κατάτμησης ακινήτων