Κοινοποίηση πρόσκλησης Δ.Σ. 18-2-2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,

Προσκαλείσθε να προσέλθετε την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 15:30 στα γραφεία του Συλλόγου,  στο  β΄ όροφο, όπου θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο με θέματα:

1-) Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διαδικασία εκτέλεσης του πιλοτικού ʺπρογράμματοςʺ μεταξύ Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. και ΕΚΧΑ κατά τους όρους του υπογραφέντος στις 6-2-2014 συνυποσχετικού συνεργασίας (προγραμματισμός επιμόρφωσης συναδέλφων-βάση δεδομένων server-πιστοποιητικά ψηφιακής υπογραφής).

2-) Συνεργασία με ΟΤΕ για παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για όλα τα μέλη του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ..

3-) Συνεργασία με ΟΤΕ για παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών και υποδομών ηλεκτρονικής υποστήριξης (cloud κ.λπ.).

4-) Ενημέρωση του Προέδρου για τις τρέχουσες εξελίξεις που αφορούν συμβολαιογραφικά θέματα.

5-) Παροχή εντολής για κατάθεση αιτήσεων συντηρητικής κατάσχεσης για τη διασφάλιση των οφειλών προς το Σύλλογο.

6-) Εκθέσεις ελέγχου υπ’αριθμ. 19965/2013, 19973/2014 & 19999/2014.

7-) Ανάκληση της από 23.1.2014 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με την υπ’αριθμ.105/17.1.2014 αίτηση.

😎 Αιτήσεις.

9-) Βοηθήματα.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης