Ανακοίνωση Συλλόγου 27.7.2022 – Λειτουργία Συλλόγου (Αύγουστος 2022)

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε, ότι κατά το μήνα Αύγουστο (1.8.2022 έως και 2.9.2022), η ταμειακή υπηρεσία του Συλλόγου (λογιστήριο, τριπλότυπα, ταμείο) δεν θα λειτουργεί και συνεπώς, δεν θα διατίθενται ούτε μεγαρόσημα.

Η είσπραξη δικαιωμάτων από τραπεζικά και κρατικά συμβόλαια καταβλητέα από 1.8.2022 έως 10.8.2022, καθώς και των οφειλομένων στο Σύλλογο ποσών θα γίνει από 5.9.2022 έως 10.9.2022 χωρίς καμία επιβάρυνση.

                                  Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

     Ο Πρόεδρος                                           Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                       Θεόδωρος Χαλκίδης