Συντάξεις Οκτωβρίου 2022

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
Γ.ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 4
10678  ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ-ΦΑΞ: 210 3303565
e-mail: pasysysy@gmail.com

Αθήνα  22 Σεπτεμβρίου 2022

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

ΘΕΜΑ :ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 .

                

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι,

Οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 θα καταβληθούν  την Τρίτη  27 Σεπτεμβρίου 2022.

                                   Μ ε    τ ι μ ή

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Η ΓΕΝΙΚΗ    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

Νίκη-Ελευθερία Γόντικα-Χονδρού             Ευαγγελία Αγγάνη-Στυλιανέση