Ανακοίνωση Συλλόγου 23.9.2022 – Διαβίβαση ενημέρωσης Γ.Γ. Θεοδ. Χαλκίδη σχετικά με το Κτηματολόγιο προς την Αντιπρόεδρο κ. Ελ. Κοντογεώργου

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση ενημέρωσης Γενικού Γραμματέα κ. Χαλκίδη προς την Αντιπρόεδρο κ. Κοντογεώργου, Εκπρόσωπο του Συλλόγου στο Κτηματολόγιο

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1131/8-9-2022 ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα ΣΣΕΑΠΑΔ κ. Θεόδωρου Χαλκίδη, σχετικά με τις ενέργειες που έγιναν αναφορικά με το Κτηματολόγιο, προς την κ. Ελένη Κοντογεώργου, Αντιπρόεδρο ΣΣΕΑΠΑΔ, προς επίρρωσή της στην εκπροσώπηση του Συλλόγου μας στο φορέα και τα εμπλεκόμενα Υπουργεία.

Με τιμή

    Ο Πρόεδρος                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                          Θεόδωρος Χαλκίδης