Ανακοίνωση Συλλόγου 5.10.2022 – Προβλήματα στις συναλλαγές με το Κτηματολόγιο

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Στο πλαίσιο των επαφών της ΣΕΣΣΕ με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφορικά με την ηλεκτρονική υποβολή των συμβολαιογραφικών πράξεων στο Κτηματολόγιο, παρακαλούνται οι συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν αντιμετωπίσει κατά το παρελθόν ή αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά τις συναλλαγές του με το Κτηματολόγιο είτε κατά την ηλεκτρονική υποβολή είτε ενώπιον των Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων του Φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, να αποστείλουν σύντομη περιγραφή αυτών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση notaries@notariat.gr, υπόψη Νομικής Υπηρεσίας, μέχρι Δευτέρα 10 Οκτωβρίου και ώρα 14:00.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας