Κοινοποίηση πρόσκλησης Δ.Σ. 9.2.2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,

 

Προσκαλείσθε να προσέλθετε την Tρίτη 9 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 15:30 στα γραφεία του Συλλόγουστο  β΄ όροφο, όπου θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο με θέματα:

 

1-)        Η υπ’αριθμ.πρωτ.255/3.2.2016 έγγραφη παραίτηση του Θεόδωρου Αναγνωστόπουλου από τη θέση του Ταμία του Συλλόγου – Εκλογή νέου Ταμία του Δ.Σ. του Σ.Σ.Ε.Α.Π.ΑΔ..

2-)        Οι υπ’αριθμ. 20148/21.12.2015 & 20419/31.12.2015 εκθέσεις ελέγχου.

3-)        Η υπ’αριθμ.148/26.1.2016 αίτηση του νομικού συμβούλου του Συλλόγου κ. Ηλία Μπεσκένη.

4-)        Ορισμός εκπροσώπου Ελληνικής Συμβολαιογραφίας στο Ευρωπαϊκό Συμβολαιογραφικό Δίκτυο (European Notarial Network).

5-)        Αιτήσεις.

6-)        Υπηρεσιακά σημειώματα.

7-)        Βοηθήματα.

 

Με τιμή

 

Ο Πρόεδρος

 

Γεώργιος Ρούσκας