Ανακοίνωση Συντονιστικής – Λειτουργία αρχείου πρώην ειδικού άμισθου Υποθηκοφυλακείου ΒΥΡΩΝΑ

ΘΕΜΑ:  Λειτουργία αρχείου πρώην ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Βύρωνα

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε, ότι με απόφαση του Γενικού Διευθυντή του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», από τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022, το αρχείο του πρώην ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Βύρωνα θα λειτουργεί μόνον κατά τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή.

Οι ώρες λειτουργίας του αρχείου για την έρευνα των βιβλίων και των λοιπών τηρούμενων στοιχείων του παραμένουν ως έχουν, σύμφωνα με την υπ’αρ.62/17.4.2019 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας