ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ Νέος ΚΕΔΕ

ΘΕΜΑ: Νέος ΚΕΔΕ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε συνημμένα το Ν.4978/2022 (Α΄190) που αφορά στο Νέο ΚΕΔΕ, με έναρξη ισχύος την 7η Οκτωβρίου 2022, με τον οποίο αντικαθίσταται ο Ν.356/1974 που καταργείται.

Στο συνημμένο νόμο περιλαμβάνεται Πίνακας αντιστοίχισης των διατάξεων του νέου ΚΕΔΕ σε σχέση με τις διατάξεις του παλαιού ΚΕΔΕ.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας