ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 17.10.2022

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
Γ.ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 4
10678  ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ-ΦΑΞ: 210 3303565
e-mail: pasysysy@gmail.com

Αθήνα 17 Οκτωβρίου 2022

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

          Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι,

  1. ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ ΑΓΩΓΩΝ .Το δικηγορικό γραφείο της κυρίας Αντζελίνας Πλατή μας ενημέρωσε ότι προσδιορίστηκαν οι  δικάσιμοι όλων  των υπόλοιπων προσφυγών  των συναδέλφων ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για τις 12 Δεκεμβρίου 2022,24 Φεβρουαρίου 2023,28 Μαρτίου 2023 και 5 Απριλίου 2023.Οι ενάγοντες θα ειδοποιηθούν εγκαίρως  από το δικηγορικό γραφείο της κυρίας Πλατή.
  2. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ  ΑΡ.102 Ν.4387/2016.Μετά από την απάντηση από τους αρμόδιους φορείς ,ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμη η υπουργική απόφαση,σε σχετική υποβληθείσα αίτηση  για την απόδοση του ποσού των 0,20 λεπτών του αρ. 102 Ν.4387/2016 ,κατατέθηκε,όπως είχε αποφασιστεί από τις συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις στις 5.10.2022 από το δικηγορικό γραφείο της κυρίας Βρακά προσφυγή κατά  του ΕΦΚΑ  και του Υπουργείου Εργασίας  με την οποία ζητούμε την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που περιγράφονται  στον άνω Νόμο και την καταβολή των προβλεπόμενων εισφορών  για τα έτη 2018,2019,2020 και 2021.
  3. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022. Οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 θα καταβληθούν  την Τρίτη  25 Οκτωβρίου 2022.

                                   Μ ε    τ ι μ ή

          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Η ΓΕΝΙΚΗ    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

          Νίκη-Ελευθερία Γόντικα-Χονδρού             Ευαγγελία Αγγάνη-Στυλιανέση