Αρχαιρεσίες

Στις 07 Φεβρουαρίου 2016, πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, η οποία ήταν απολογιστική και Αρχαιρεσιών, για την ανάδειξη Νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής, με 3ετή θητεία.

Επίσης, στο τέλος των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, έγινε και το κόψιμο της πίττας για το Καλό του Χρόνου και επακολούθησε δεξίωση.

Συνημμένα αρχεία: