Ανακοίνωση Συντονιστικής 24.10.2022 Ευθύνη συμβολαιογράφου για παράβαση καθήκοντος

ΘΕΜΑ:  Ευθύνη συμβολαιογράφου για παράβαση καθήκοντος.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας κοινοποιούμε το υπ’ αριθ. 20/2021 Βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Δωδεκανήσου για να λάβετε γνώση.

Στο βούλευμα αυτό αναλύονται οι προϋποθέσεις, η συνδρομή των οποίων είναι αναγκαία για να στοιχειοθετηθεί το έγκλημα της παράβασης καθήκοντος του συμβολαιογράφου.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας