Ανακοίνωση Συλλόγου 31.10.2022 – Διαδικτυακή παρακολούθηση συνεδρίασης Δ.Σ. 1.11.2022 ώρα 15:00 μμ

ΘΕΜΑ: «Διαδικτυακή παρακολούθηση της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν της από 20.7.2022 ομόφωνης απόφασης Δ.Σ. του Συλλόγου, με την οποία αποφασίστηκε η δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου από όλα τα μέλη του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ., καλείστε αύριο, Τρίτη 1η  Νοεμβρίου 2022 και ώρα 15:00 να παρακολουθήσετε, μέσω τηλεδιάσκεψης, τη συνεδρίαση του Δ.Σ., η ημερήσια διάταξη της οποίας έχει ως εξής:

1)  Δικαιώματα συμβολαιογράφου από τη σύνταξη συμβολαίων με Funds,

2)  Έγκριση αποζημίωσης επιτηρητών στις εξετάσεις συμβολαιογράφων,

3)  Αίτημα προς ΑΣΕΠ για προκήρυξη θέσεων-λήψη απόφασης για την κατανομή των θέσεων που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή του άρθρ. 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006,

4)  Κτηματολόγιο,

5)  MyProperty,

6)  Εκτύπωση ημερολογίων έτους 2023,

7)  Εργασίες επισκευής μισθωμένου ακινήτου επί της οδού Χαρ.Τρικούπη για τη στέγαση του αρχειοφυλακείου του Συλλόγου,

8)  Διεθνείς σχέσεις Συλλόγου,

9)  Αιτήσεις και

10) Βοηθήματα.

Η παραπάνω συνεδρίαση θα διεξαχθεί μέσω του συνδέσμου https://enotariat.gr/?page_id=124, και για την παρακολούθησή του, απαιτείται το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που έχετε ήδη για τη σύνδεσή σας στην ιστοσελίδα του Συλλόγου. Σε περίπτωση που κάποιος συνάδελφος δεν έχει λάβει κωδικό ή τον έχει ξεχάσει, ακολουθήστε την κάτωθι διαδικασία:

(α) Νέοι χρήστες: Για να αιτηθείτε κωδικό, παρακαλούμε όπως αποστείλετε αίτημα για κωδικό στο email info@clevermedia.gr.

(β) Παλαιοί χρήστες: Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας, στη σελίδα εισόδου υπάρχει επιλογή «Ξέχασα τον κωδικό μου» ή “Forgot my password”. Θα ακολουθήσετε τις οδηγίες ανάκτησης και δημιουργίας νέου κωδικού.

Συνίσταται να συνδεθείτε νωρίτερα της προγραμματισμένης ώρας έναρξης, για αποφυγή συνωστισμού συνδέσεων, καθώς έχει παρατηρηθεί ότι, κατά το πρώτο δεκαπεντάλεπτο πέφτει συχνά το σύστημα από το φόρτο των επισκέψεων. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να περιμένετε μερικά λεπτά και μετά να ξαναπροσπαθήσετε να συνδεθείτε. Για οποιοδήποτε άλλο τεχνικό πρόβλημα, επικοινωνήστε με email στο info@clevermedia.gr.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                      Θεόδωρος Χαλκίδης