Ανακοίνωση Συντονιστικής – Επικείμενη περαίωση κτηματογράφησης του Δήμου Αθηναίων της Περιφέρειας Αττικής

Θέμα: «Επικείμενη περαίωση κτηματογράφησης του Δήμου Αθηναίων της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, για να λάβετε γνώση, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2255205/ΔΚ 1651/11-11-2022 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, με το οποίο ανακοινώνεται, ότι επίκειται η περαίωση της κτηματογράφησης του Δήμου Αθηναίων της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

Περαιτέρω, εντός των προσεχών εβδομάδων, πρόκειται να αποσταλεί επιστολή, με την οποία θα ανακοινώνεται η ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης της βάσης κτηματολογικών δεδομένων για τα υπό κτηματογράφηση ακίνητα των εν θέματι περιοχών, που υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου σας.

Από την επομένη της ανωτέρω ημερομηνίας που θα σας ανακοινωθεί, και όσον αφορά στις ρυθμίσεις των νόμων 2308/1995 και 2664/1998, που θα ισχύσουν μέχρι την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου, θα πρέπει να ανατρέξετε στις παρ. 1 έως 4 του συνημμένου υπ’ αριθμ. πρωτ. 2255205/ΔΚ 1651/11-11-2022 εγγράφου.

Το έγγραφο της ανακοίνωσης της ημερομηνίας τελευταίας ενημέρωσης της βάσης κτηματολογικών δεδομένων θα συνοδεύεται από α) υποδείγματα εντύπων και β) οδηγίες για τις προπαρασκευαστικές διαδικαστικές ενέργειες στις οποίες θα προβείτε, σύμφωνα με την παρ. 2 του συνημμένου εγγράφου, για την, εκ μεταφοράς από τα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου, καταχώριση εγγραπτέων πράξεων στα κτηματολογικά βιβλία.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας