Εγκύκλιος Συντονιστικής 38/2022 -Κύρωση ΔΧ ΠΕ Δράμας

Θέμα: «Κύρωση δασικού χάρτη 66 Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ Δ’ 825/14.11.2022 δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 371812/21.10.2022 απόφαση του Γ.Γ. Δασών για την «Κύρωση δασικού χάρτη των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας (66 συνολικά)».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας