Νέα δ/νση γραφείου Δ.Δ.Δ.-λειτουργία 18.11.2022 & 21.11.2022

ΘΕΜΑ:  Επικείμενη μετακόμιση Γραφείου Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων (ΔΔΔ) και λειτουργία του στις 18/11/2022 και 21/11/2022

Αγαπητοί συνάδελφοι,

σε συνέχεια της από 15.11.2022 ανακοίνωσής μας, σας ενημερώνουμε, ότι λόγω επικείμενης μετακόμισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία υπάγεται το Γραφείο Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων (ΔΔΔ), σε νέο κτίριο (Καλλιρόης 5 & Περραιβού 20), την Παρασκευή 18/11/2022 ΔΕΝ θα υπάρχει συναλλαγή με το κοινό.

Συνεπώς, η συναλλαγή παύει την Πέμπτη 17/11/2022 στις 13:30 για παραλαβή ύλης και στις 14:00 για προμήθεια τευχών και θα επαναληφθεί από Δευτέρα 21/11/2022 και ώρες 11:00-14:00 στη νέα διεύθυνση.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας