Εγκύκλιος Συντονιστικής 17/2014 – Παράταση για το Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της υπ’αριθμ. 15/27-1-2014 εγκυκλίου μας, σας κοινοποιούμε τη με αρ. πρωτ. Δ.Κ.Π. 1018796 ΕΞ 2014/29-01-2014 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, (Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας & Κοινωφελών Περιουσιών, Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την εγγραφή στο μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών, ειδικά για το έτος 2013, λήγει την 7η Φεβρουαρίου 2014 και η κλήρωση από τις αρμόδιες αρχές θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 20η Φεβρουαρίου 2014.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης