Επείγουσα ανακοίνωση για μη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 867 και 868/28-1-2014 εξαιρετικά επείγοντα έγγραφα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, που παραλάβαμε με τηλεομοιοτυπία και αφορούν τα παρακάτω αναφερόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα:

α) ΓΟΥΤΟΣ-ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

β) ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΣ και

γ) Ε. ΚΑΙ Κ. ΓΟΥΤΟΣ Δ. ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ Ο.Ε., για τα οποία και σας εφιστούμε την προσοχή.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που τυχόν έχουν ήδη συντάξει συμβόλαια με τη χρήση αποδεικτικών ενημερότητας για τα συγκεκριμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα, να αναφερθούν άμεσα στον Πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος κ. Κωνσταντίνο Βλαχάκη.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης