Επείγουσα Ανακοίνωση Συντονιστικής

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 869/28-1-2014 εξαιρετικά επείγον έγγραφο του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, που μόλις παραλάβαμε (16:18) με τηλεομοιοτυπία, και σας εφιστούμε την προσοχή.

Κατά προφορική δήλωση της Προϊσταμένης για τα αποδεικτικά ενημερότητας του Υπουργείου Οικονομικών, επίκειται η αποστολή και ετέρου εγγράφου με το αυτό περιεχόμενο που αφορά τις εταιρείες:

α) Γ. και Κ. ΓΟΥΤΟΣ Ο.Ε. και

β) ΓΟΥΤΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Ο.Ε.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που τυχόν έχουν ήδη συντάξει συμβόλαια με τη χρήση αποδεικτικών ενημερότητας για τα συγκεκριμένα πρόσωπα, να αναφερ-θούν άμεσα στον Πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος κ. Κωνσταντίνο Βλαχάκη.

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης