Εγκύκλιοι Συντονιστικής 65/2022, 66/2022, 67/2022 και 68/2022 – Κυρώσεις Δασικών Χαρτών