Εγκύκλιος Συντονιστικής 69/2022 – Συμβόλαια δικαστικών λειτουργών

ΘΕΜΑ:  Συμβόλαια δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας υπενθυμίζουμε, ότι η επιτροπή του άρθρ. 3Α Ν. 3213/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην οποία οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται (κατά τις διατάξεις του άρθρ. 2 παρ. 6 Ν. 4571/2018 – ΦΕΚ Α’ 186) να υποβάλουν αντίγραφο κάθε συμβολαιογραφικού εγγράφου με το οποίο αναλαμβάνεται υποχρέωση ή μεταβιβάζεται από ή προς δικαστικό ή εισαγγελικό λειτουργό, σύζυγο ή τέκνο του, οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, κινητό ή ακίνητο ή δικαίωμα, συμπεριλαμβανομένης και της αποδοχής κληρονομιάς, είναι πλέον η «Ειδική Υπηρεσία Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης» της Βουλής. Τα σχετικά αντίγραφα θα πρέπει να αποστέλλονται στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση:

Βουλή των Ελλήνων

Κτήριο Αρβανίτη

Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου

Τμήμα Πόθεν Έσχες

Βασιλίσσης Σοφίας 11

106 71 Αθήνα

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας