Ανακοίνωση

       Αγαπητοί Συνάδελφοι,

                                                 σας γνωρίζουμε ότι,

1. το δικηγορικό γραφείο της κυρίας Αντζελίνας Πλατή μας ενημέρωσε ότι η δικάσιμος των προσφυγών  συναδέλφων ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου  Αθηνών που είχε προσδιορισμεί για τις 12 Δεκεμβρίου  2022  αναβλήθηκε και ορίστηκε στις 16 Ιανουαρίου  του έτους 2023 .

2.Στις  12 Δεκεμβρίου 2022 εκδικάστηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας η αίτηση συναδέλφων με αίτημα το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης των συνταξιοδοτηθέντων πριν τις 13.5.2016 να υπολογιστεί με βάση τις εισφορές που πράγματι έχουν καταβάλει με προσαύξηση από τους κοινωνικούς πόρους.Είμαστε εν αναμονή της αποφάσεως .

 3.Την Tετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022 θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις.

                                                  Με τιμή

                     Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Η  ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ       

ΝΙΚΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΟΝΤΙΚΑ-ΧΟΝΔΡΟΥ                  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  ΑΓΓΑΝΗ -ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗ