Ανακοίνωση για φόρο υπεραξίας – Διαβουλεύσεις με Υπουργείο

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 

Σε συνέχεια των προηγούμενων ενημερώσεων, σας πληροφορούμε ότι συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις με την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών για τα θέματα που δημιουργούνται από το νέο φορολογικό καθεστώς.

 

Ιδιαίτερα για το ζήτημα του φόρου υπεραξίας σε μεταβίβαση ακινήτου με επαχθή αιτία, επιβεβαιώνεται καθημερινά η αδυναμία διαχείρισης του συγκεκριμένου φόρου καθώς επίσης και η απεριόριστη προσωπική ευθύνη του συμβολαιογράφου για τον υπολογισμό-παρακράτηση και απόδοση του φόρου αυτού με υπεγγυότητα της προσωπικής του ελευθερίας και περιουσίας.

 

Προς τούτο και μέχρι τη λήψη οριστικών αποφάσεων, τις οποίες ήδη επεξεργάζεται η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου με τη Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος

 

Η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΗΝ ΑΠΟΧΗ

 

από τη σύνταξη και υπογραφή συμβολαίων αγοραπωλησίας που υπάγονται στο φόρο υπεραξίας.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να πειθαρχήσουν στην απόφαση αυτή.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης