Νέος τρόπος υποβολής δήλωσης Δ.2 & μεταγραφής στον Καλλικρ.Δήμο Ωρωπού ΠΕ Ανατ.Αττικής