Εγκύκλιος Συντονιστικής 12/2014 – ΠΟΛ 1021/2014

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 

Σας κοινοποιούμε την ΠΟΛ 1021/14-1-2014 του Υπουργείου Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γενική Διεύθυνση Φορολογίας, Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου, Τμήμα Φ.Μ.Α.Π.), με θέμα: «Ειδικά θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας».

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης