Έκθεση έτους 2013 – Ισολογισμός 2013 – Προϋπολογισμός 2014

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

 

Σας κοινοποιούμε συνημμένα την Έκθεση έτους 2013, τον Ισολογισμό του 2013 και τον Προϋπολογισμό του 2014 του Συλλόγου Συνταξιούχων.